Translate

20 Aralık 2009 Pazar

LGBT Hakları Platformu: Endişeliyiz!

LGBT Hakları Platformu, LGBTT Derneklerin kapatılmasına karşı çıkarken, AKP ve DTP'nin kapatılmasına da karşı çıkmıştı.

Platform, DTP’nin kapatılması üzerine “Endişeliyiz!” başlıklı bir açıklama yaptı.
“Gerçek demokrasi ancak her kesimin sesini duyurması, örgütlenme hakkına sahip olması ile oluşur.”

“DTP’nin örgütlenme özgürlüğü elinden alındığı gibi, en son kurulan LGBT derneği olan “Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği” de kapatılmak istenmektedir.

Kendisinden farklı düşüneni dışlamaya ve abluka altına almaya yönelik bu zihniyet değişmelidir.”

LGBTT Hakları Platformu’nun yayınladığı “Endişeliyiz!” başlıkla açıklamanın tam metni şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından Demokratik Toplum Partisi (DTP) kapatıldı. Bu durum örgütlenme özgürlüğü önündeki pek çok engelle karşılaşan biz lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireyler ve örgütleri endişelendirmektedir.

Demokrasi ve insan hakları için mücadele eden LGBTT Hakları Platformu olarak, DTP’nin kapatılmasının hukuka da, temel hak ve özgürlüklere de aykırı olduğunu düşünüyoruz.
Demokrasi ancak çoğulculuk ve farklılıklarla yan yana gelebilme üzerinden gerçekleşebilir. Farklı toplumsal kesimlere yönelik şiddet, baskılama ve engeller demokrasinin gerçekleşememesine neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik bir hukuk devleti olduğu ilkesi anayasa ile benimsenmiş temel bir prensiptir. Uluslararası sözleşmelere ve standartlara aykırı kanun, uygulama ve mahkeme kararları ile örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, demokratik hukuk devleti ilkesinin işlememesine yol açmaktadır.
Bugüne kadar kurulmuş tüm LGBTT dernekleri aynı kapatma tehdidi ile karşı kaşıya kalmış, hatta mahkeme kararı ile Lambdaistanbul LGBTT Derneğinin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Lambdaistanbul LGBTT Derneği'nin kapatılmasına karşı çıkarken, AKP ve DTP'nin kapatılmasına da karşı çıktığımızı ifade etmiştik. Gerçek demokrasi ancak her kesimin sesini duyurması, örgütlenme hakkına sahip olması ile oluşur.

LGBTT bireylerin ve örgütlerin hakları, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı ve nefret cinayetleri konularında meclise soru önergeleri sunan, LGBTT bireylerin eşit haklardan yararlanması konusunda mecliste girişimde bulunan tek parti olan ve bu anlamda tüm vatandaşların eşit haklardan yararlanması konusunda samimi çaba gösteren DTP'nin kapatılması ülkemiz adına üzücüdür.
DTP’nin örgütlenme özgürlüğü elinden alındığı gibi, en son kurulan LGBT derneği olan “Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği” de kapatılmak istenmektedir. Kendisinden farklı düşüneni dışlamaya ve abluka altına almaya yönelik bu zihniyet değişmelidir.
Devlet kurumlarının ve yargının bu yasaklamacı tutumundan endişe duymaktayız. Toplumsal barışın tesisi için başlatılan açılım sürecinin işletilerek, herkesin şiddetten arınmış, barışçıl bir toplumda yaşaması için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. Bu anlamda tüm kesim ve kurumları, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerle mücadeleye ve barışçıl bir toplumun tesisi için şiddetsiz diyalog içerisine girmeye davet ediyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder