Translate

4 Mart 2010 Perşembe

LGBTT Hakları Platformu, Bakan Kavaf’ı Onur Haftasına Davet Etti!

Avrupa Konseyi Aileden Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın Haziran 2009’da Viyana’da yapılan toplantısına Türkiye’yi temsilen Aile Bakanı Selma Aliye Kavaf katılmıştı ve toplantıda “Biz ülke olarak eşcinsel evliliği kabul etmediğimiz gibi eşcinsel aile ebeveynlik kurumunu da kabul etmediğimizi belirtmek isteriz” diye konuşmuştu.
Bu açıklamasının üzerine LGBTT Hakları Platformu*, farklı aile modellerini, eşcinsel birliktelik yasalarını ve bu yasaların magazinsel olmayan hak temelli boyutlarının tartışılacağı LGBTT Onur Haftası’na Selma Aliye Kavaf’ı da davet etti.


Mektup şu şekilde:
Aile Bakanı Selma Aliye Kavaf’ı Farklı Aile Modellerini Tartışmaya Çağırıyoruz!
Avrupa Konseyi Aileden Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın Haziran 2009’da Viyana’da yapılan toplantısında, “Farklı aile formlarında yetişen çocukların haklarına ilişkin” düzenlemeler ele alındı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, deklarasyonda yer alan “farklı aile formları” tanımına itiraz ederek, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği yazıda “Biz ülke olarak eşcinsel evliliği kabul etmediğimiz gibi eşcinsel aile ebeveynlik kurumunu da kabul etmediğimizi belirtmek isteriz” dedi.

Demokrasiler azınlıkların haklarının gaspedilmesini engelleme prensibi üzerine kuruludur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 16. maddesine göre "Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır."

Sayın Kavaf'ın, Türkiyeli eşcinsellerin evlenmesinin önünü tıkayarak, eşcinsel çiftlerin hayatlarını ne şekilde zorlaştırdığının farkında olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden öncelikle Sayın Kavaf'a, sadece heteroseksüellerin değil, herkesin bakanı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Türkiye'ye zararı dokunacak olan gey ve lezbiyenlerin birbirleri ile evlenerek kuracakları aileler değil, zorla evlendirileren eşcinsellerin mutsuz ve sağlıksız aile ortamlarıdır. Batıda yapılan pek çok araştırmaya göre eşcinsel ebeveynlerin çocukları en az heteroseksüel ailelerde yetişen çocuklar kadar sağlıklıdır. Eşcinsel ebeveynlik kurumunu reddetmenin hiç bir bilimsel temeli yoktur.

Bugün bu düşünceyi savunan bir çok eşcinsel ebeveyni de, evlatlarına sahip çıkıyor ve hakları için birlikte mücadele ediyorlar. Ailelerimiz bizimle yaşadıkları süreçleri, eşcinsel, biseksüel, trans bireylerin ebeveyni olma ve bu alanda mücadele deneyimlerini bu yıl yeniden Haziran ayının sonunda Onur Haftası etkinliklerinde bizlerle paylaşacaklar.

Sayın Kavaf,

Bu yazıyla sizi Lambdaistanbul’un ev sahipliğinde bu sene 18.si düzenlenecek ve " Aile" ana teması çerçevesinde şekillendireceğimiz LGBTT Onur Haftası'na davet ediyoruz. Etkinliklerimizde farklı aile modellerini, eşcinsel birliktelik yasalarını ve bu yasaların magazinsel olmayan hak temelli boyutlarını tartışmaya açacağız. Bu tartışmalara katılmanız ve LGBTT bireyleri ve ailelerini, dolayısıyla Türkiye Toplumu'nu daha yakından tanımanıza imkan verecektir.
*LGBTT Hakları Platformu
Hevjin LGBTT Diyarbakır Oluşumu
Kaos GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder