Translate

24 Temmuz 2007 Salı

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Yargılanıyor!

Pembe Hayat Derneği ''ilk genel kurulunu erken yaptığı'' iddiasıyla 25 Temmuz'da yargılanmaya başlıyor. Bu LGBTT Dernekleri aleyhine açılan ne ilk dava ne de son olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Lambdaistanbul Derneği'nin ''genel ahlaka'' aykırı gerekçesiyle kapatılması istemiyle açılan dava duruşmasından erteleme kararı çıktı. Bu gidişle Türkiye'li LGBTT'ler her ay bir davayla ''varız'' mücadelesi vermeye devam edecek gibi...

Davayla ilgili Pembe Hayat Derneği bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği aleyhinde Dernekler Kanununa muhalefet iddiası ile ceza davası açılmıştır. İlk duruşması 25.07.2007 tarihinde saat 11:10’da 12. Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek olan bu dava, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin “ilk genel kurulunu erken yaptığı” iddiasına dayanmaktadır.
5253 sayılı Dernekler Kanununun 32/b maddesi gereğince “Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri beşyüzmilyon liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir”.
Bu hüküm, derneklerin kuruluş bildirimini müteakip Valilik tarafından gerekli prosedürün tamamlandığının ve derneğin dernekler kütüğüne kaydedildiğinin bildiriminden itibaren altı ay içinde ilk genel kurulun yapılması gerektiği yolundaki Türk Medeni Kanununun 60 ve 62. maddeleri ile birlikte uygulama alanı bulmaktadır.
Bilindiği üzere, dernekler bildirim ile tüzel kişilik kazanır. Faaliyet göstermeleri için oluşturmaları gereken zorunlu organların toplanamaması ve bu keyfiyetin en büyük mülki amirin tasarruf alanına bırakılması fiilen dernek kuruluş ve eylem olanaklarının izne tabi tutulması ve örgütlenme özgürlüğü açısından hukuka aykırı engellerin ortaya çıkartılması anlamına gelmektedir.
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği bu durumu uzun süreli ve bürokratik engeller çıkarılmak suretiyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumsal hareketlerin örgütlenme imkânlarının açıkça daraltılmaya çalışılması olarak görmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığının yollamış bulunduğu ön ödeme emri ödenmemiş, kamu davası açılması arzu edilmiştir.
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Dernekler Kanunu hükümlerinin, Anayasa ve uluslar arası alandaki insan hakları sözleşmeleri gereğince koruma altına alınan örgütlenme özgürlüğü aleyhinde yorumlanarak uygulanamayacağına inanmaktadır. Ceza hukuku genel prensipleri açısından ise anılan hükümlerin genişletici yoruma tabi tutulmasının hukuka açıkça aykırılık teşkil ettiği inancındadır.
Cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin “hukuka ve ahlaka aykırı” bulunarak kapatma davalarına konu edilmesi ile başlayan örgütlenme özgürlüğüne yönelik ayrımcılık içeren müdahaleler, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunundaki usule ilişkin hükümlerin dahi aleyhte yorumlanması ile keskin bir tavrı ortaya koymaktadır.
Biz Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği olarak örgütlenme özgürlüğümüzün önündeki engelleyici tavrı teşhir etmek istiyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları açısından gündeme gelebilecek bu tutumun asıl yargılanması gereken durum olduğu inancındayız. Örgütlenme özgürlüğümüze ve LGBTT’lerin var oluşlarına sahip çıkmak için herkesi bu yargılamaya davet ediyoruz.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder