Translate

10 Eylül 2009 Perşembe

Litvanya: Parlamento Eşcinselliği Suç İlan Etmek Üzere Harekete Geçti !

Biz MorEl olarak Litvanya Parlamentosu'nun yeni yasa önerisini KINIYORUZ!

Uluslararası Af Örgütü Litvanya’yı, Litvanya Parlamentosu’nun eşcinselliğin konuşulmasını yasaklamak üzere atacağı her hangi bir adım, ifade özgürlüğü ve ayrımcılıkla mücadele hususunda uluslararası yükümlülüklerine karşı gelmek anlamına geleceğine dair uyardı.

Bu uyarı, Litvanya Parlamentosu, sonbaharda açıldığında “eşcinselliğin kamuya açık alanlarda teşvik edilmesini” suç sayan yeni yasayı tartışacağı için yayımlandı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Programı Direktörü Nicola Duckworth, “Bu tasarı, Litvanya’da devlet destekli homofobinin geldiği son noktayı gösteriyor” diyor.

If adopted, they would permit the prosecution of an extremely wide variety of activities, including campaigning on human rights issues relating to sexual orientation and gender identity, providing sexual health information to lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) people or the organization of gay film festivals, or Pride events.
Eğer yasa kabul edilirse, cinsel yönelim, cinsel kimlik, LGBT bireylere cinsel sağlık bilgileri ulaştırmak gibi konularda kampanya yapmak, eşcinsel filmleri festivali ya da onur yürüyüşü düzenlemek de dahil pek çok konuyla ilgili soruşturma açılabilecek.

Nicola Duckworth, “Ceza Kanunu’na girmesi teklif edilen bu madde sebebiyle tutuklanacak herkes Uluslararası Af Örgütü tarafından düşünce suçlusu sayılacaktır” dedi.

Teklif edilen maddeler Temmuz Ayı’nda kabul edilen ayrımcı “Gençleri Kamuyla Paylaşılan Bilgilerin Zararlı Etkilerinden Koruma Kanunu”nu takip ediyor. Bu yasa, “eşcinsel, biseksüel ve çok eşli ilişkiler için tahrik” içeren malzemeleri okullarda, kamu alanlarında ve medyada yasaklıyor. Yeni yasaysa daha da ileri giderek eşcinselliğin herhangi bir şekilde toplum içinde ifadesini, tasvirini, hatta konuya dair bilgi paylaşımını suç kabul etme potansiyelini taşıyor.

Yasalar, LGBT bireylerin gerekli bilgiye, cinsel kimlik ve yönelimine göre yaşamalarını sağlayacak güvenlik ve desteğe ulaşmaktan alıkoyuyor. Ayrıca, artan oranda ayrımcılık, işsizlik ve hizmetlere ulaşamamak da dahil pek çok insan hakları ihlalinin oluşmasının önünü açıyor.

Nicola Duckworth, “Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 20 yıl sonra Litvanya Parlamentosu, toplumun bir kısmını hedef gösterip, bilgi akışı ve ifade özgürlüğüyle ilgili gaddarca sınırlamalar koyarak zamanı geriye alıyor” diyor.

“Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin böylesi yasalar çıkarmayı düşündüğüne dahi inanmak zor.”

“Halkın seçilmiş temsicileri olarak milletvekilleri herkesin haklarını korumak, herkese saygı duymak ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerinin hepsine riayet etmek için çalışmalıdırlar.”

Arka Plan:

Yukarıda sözü geçen yasa teklifleri:
Ceza Kanunu’nun yeni 310’uncu maddesi “kamuya açık alanlarda eşcinsel ilişkiye teşvik” adıyla anılıyor. Yasaya göre, “kamuya açık alanlarda eşcinsel ilişkiye teşvik edenler, kamu hizmeti, para veya hapis cezasına tabi bir suş işlemişlerdir.” Suç aynı zamanda tüzel kişiler tarafından da işlenebiliyor.


İdari Kanunun yeni 214’üncü maddesi “eşcinsel ilişkiye teşvik ve teşvik edilmesini maddi olarak desteklemek 1.000 ila 5.000 Litas para cezasıyla cezalandırılır” diyor.
Litvanya ifade özgürlüğünü garanti altına alan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ‘nin (ECHR) imzacısıdır. Sınırlamalar net bir şekilde sınırlandırılmış bir alanı hedefleyebilir. Önerilen yasalar kriterlerin ikisine de uymamaktadır.

ICCPR ve ECHR, diğer uluslararası insan hakları araçları gibi cinsel yönelim üzerinden ayrım yapılmasını yasaklar. Bu yasalar, Litvanya’nın ayrımcılık yapmamakla ilgili yükümlülüklerini açıkça ihlal etmesine sebep olacak hiçbir gerekçe ve mantıklı bir savunu olmadan pek çok hakkın kullanılmasını sınırlıyor.


Daha fazla bilgi ve çalışmalarımıza destek olmak için bize katılın!
www.amnesty.org.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder