Translate

7 Şubat 2008 Perşembe

LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır!


Haklarımızı Biliyor ve İhlallerin Son Bulması için Çalışmaya Devam Ediyoruz!

LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007" ile görmeyenlere, duymayanlara ve bilmeyenlere sesleniyoruz.


Ülkemizde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel (LGBTT) olmak suç olmadığı halde yıllarca “suçlu” muamelesi gördük. Sırf cinsel yönelimimizden ve cinsiyet kimliğimizden dolayı LGBTT bireyler olarak temel insan haklarından mahrum bırakıldık ve her türlü ayrımcılığa maruz kaldık. İfade ve örgütlenme hürriyetlerimiz “genel ahlak” ablukası ile kuşatıldı. Baskılandık, engellendik, dergilerimize, derneklerimize dava açıldı ve devam eden dava süreçlerinin yanında halen engellemeler sürüyor.

Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor, çalıştığımız işlerden atılıyor, mesleklerimizden men ediliyoruz, eğitim hakkımız engelleniyor, yaşam hakkımız gasp ediliyor, şiddete maruz kalıyoruz, öldürülüyoruz. Bizi öldürdükleri için mahkemeler katillerimize ceza indirimi sunuyorlar.

Yaşadığımız bu ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine karşı LGBTT örgütleri olarak mücadele yıllardır veriyoruz; basın açıklamalarımızla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor, yetkilerini kötüye kullananları, seyirci kalanları protesto ediyor, yaşananları kınıyoruz. Ancak sonuç ortada, sözlerimiz dikkate alınmıyor, yaşamlarımız değersizleştiriliyor. Yine üç maymunu oynamaya devam edenler için, şimdi de bize yaşatılanları belgeleri ile basına ve kamuoyuna sunuyoruz.

"LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu"

Kaos GL, Kaos GL İzmir, Lamdaistanbul, MorEl Eskişehir ve Pembe Hayat’tan oluşan LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu olarak, 2007 yılı boyunca lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylere yönelik hak ihlallerini belgeleme ve raporlama çalışmasını yürüttük. Medya takibi ve komisyon üyesi dernek ve inisiyatiflerimize yapılan başvurulara dayanarak hazırlanan bu rapor "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007" adıyla yayımlanmış bulunuyor.

Komisyon olarak, bu raporla birlikte, bundan sonra da devam edecek olan çalışmalarımızla hazırlanacak olan "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu"nu her yıl düzenli olarak milletvekillerine ve insan hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşlara göndereceğiz.

LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARINI İZLEME VE HUKUK KOMİSYONU:

Kaos GL Derneği
Kaos GL İzmir Oluşumu
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği


*LGBTT insan hakları ihlalleri için iletişim: lgbtthaklari@gmail.com

Kaos GL
Tel : (0 312) 230 03 58
Fax : (0 312) 230 62 77


Lambdaistanbul
Tel : (0 212) 245 70 68
Danışma Hattı : (0212) 244 57 62


Pembe Hayat
Tel : (0312) 433 85 17
Faks : (0312) 433 85 17

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder