Translate

31 Mayıs 2008 Cumartesi

Basına ve Kamuoyuna

29 Mayıs 2008 Perşembe günü Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lambdaistanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği aleyhine dernek tüzüğünün “genel ahlaka ve hukuka” aykırı olduğu gerekçesiyle derneğin kapatılması yönünde karar verdi. Açık ve net bir şekilde görülmektedir ki Lambdaistanbul Derneği’nin kapatılma nedeni, kişilerin varoluşunu tanımlayan lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel kelimelerinin derneğin tüzüğünde yer almasıdır. Kapatılma kararını kınıyor, mahkeme tarafından sözde “ahlaksız” ilan edilmeyi MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu olarak reddediyoruz!

“Ahlakınız sizin olsun, örgütlenme hakkımız engellenemez!”

Varoluşumuz ve kimliğimizden ötürü verilen bu karar T.C anayasasının ayrımcılığı tanımlayan 10. Maddesi’nin ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 33. Maddesi’nin doğrudan ihlali anlamına gelmektedir. İnsan haklarının herkes için geçerli olduğu demokratik ülkelerde mahkemeler ayrımcılık yapmaz aksine her türlü ayrımcılığı cezalandırır. Mahkemenin bu kararıyla da görülmektedir ki ayrımcılık ispatlanmıştır. Bu nedenle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 60. yılının kutladığı bu yıl 29 Mayıs 2008 Perşembe günü Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının katledildiği ve örgütlenme hakkının gasp edildiği gün olarak tarihe geçecektir! Bundan sonra 29 Mayıs “kara perşembe”dir. Bu tarih bir demokrasi ve insan hakları utancı olarak hep hatırlanacaktır!

“Lambdaistanbul yalnız değilidir!”

Sistematik bir şekilde devam eden şiddet, baskı ve ayrımcılıklar mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır. Örgütlenmemiz önündeki tüm bu baskılara rağmen mücadelemiz büyüyerek devam edecektir! MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu olarak her zaman Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği ile birlikteyiz. Lambdaistanbul yalnız değildir! Türkiyeli LGBTT bireyler yalnız değildir!

Lambdaistanbul Derneği’nin kapatılma kararını protesto etmek için 7 Haziran 2008 günü İstanbul’da düzenleyeceği eyleme MorEl olarak destek veriyoruz ve tüm insan hakları savunucularını, demokrasiden yana tavır alan herkesi Lambdaistanbul’la dayanışmak için eyleme çağırıyoruz!

Hep söyledik yine söylüyoruz!
“Göreceğiz, Duyacağız, Konuşacağız ve Örgütleneceğiz!”

MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
http://mor-el.org
morel.eskisehir@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder