Translate

24 Mayıs 2010 Pazartesi

"Yeniden Doğan Aileler & Lgbtt Bireyler"


Lambdaistanbul Aile Grubu (LISTAG) Eskişehir'de!

"Yeniden Doğan Aileler" Filminin Gösterimi ve Söyleşi


Ailesinde Eşcinsel, Biseksüel, Travesti veya Transseksüel bir yakını olan herkesi ve LGBTT bireyleri bekliyoruz.


LISTAG Ebeveynleri, MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu ve CETAD psikiyatrlarının katkılarıyla
...

30 Mayıs Pazar 2010

Film Gösterimi: 14.00-15.30
Söyleşi: 16.00-17.30

MEKAN: EGEV, Cumhuriye Mh. Yıldırımer Sk. Özşahin Apt. 28/1 Eskişehir

Ayrıntılı bilgi için: morel.eskisehir@gmail.com adresine mail atabilir, 05373698876 nolu telefonu arayabilirsiniz.

NOT: özellikle ailenizden açık olduğunuz yada bu vesile ile açılmak istediğiniz aile üyelerini etkinliğe getirmenizi tavsiye ederiz. çünkü etkinlikte listag'dan anneler ve cetad'dan uzman ve bir de psikolog olacak :)

18 Mayıs 2010 Salı

Polis Şiddetine SON !!! Transfobik devlet, eliniz bedenimizden çek !!!

MorEl olarak olayı kınıyoruz ve herkesi eyleme çağriyoruz...


Polis Şiddetine SON !!! Transfobik devlet, eliniz bedenimizden çek !!!


Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği üyesi 5 trans aktivist, 17 Mayıs 2010 gecesi saat 23.00 sularında, Bağlar Caddesi Seyranbağları Postanesi civarında, polis ekipleri tarafından araçları içinde seyir halindeyken zorla durduruldular.

Kimliklerini göstermelerine rağmen, hiçbir gerekçe olmadan zorla arabalarından indirilmek istendiler. Buna direnen trans arkadaşlara destek olmak için gelen insan hakları savunucusu 25 civarındaki LGBTT bireye polis göz yaşartıcı gaz ve ve coplarla sert bir şekilde saldırdı.

Grup dağıtıldıktan sonra, arabaları içerisindeki 5 transeksüel birey zorla araçlarının içinden çıkarıldıktan sonra, feci şekilde coplar ve teklemelerle darp edildiler.

Ayrımcı şiddet ve nefrete maruz kalan trans arkadaşlarımız için yarın (18 Mayıs 2010) akşamı saat 18.00'de Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanıyoruz ve oturma eylemi yapıyoruz. Mumlarımızla, transfobik devletin şiddetini protesto edeceğiz.

İnsan Haklarımız İçin, Hepinizi Tek Ses Olmaya Çağırıyoruz !!!

Transeksüeller Susmayacak !!! Şiddete Karşı Sessiz Kalmayacağız !!!

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği


Adres: Ataç 1 Sokak 3/8 Yenişehir - Çankaya - Ankara
Tel: 0312 433 85 17 - 0532 462 17 05
E-Posta: pembehayat@pembehayat.org

17 Mayıs 2010 Pazartesi

Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüdük!

Homofobi, transfobi ve nefrete karşı gökkuşağı bayrağı altında yapılan yürüyüşe tüm homofobi ve transfobi karşıtları ile LGBT bireyler katıldı.

yürüyüşün videosu için:

http://www.beyazgazete.com/video/2010/05/16/baskentte-escinsel-eylemi.html

3 Mayıs 2010 Pazartesi

Siyah Pembe Üçgen İzmir Kapatılamadı


İzmir Valiliği’nin başvurusuyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tüzüğünün 2. Maddesinin “Genel Ahlaka ve Ailenin Korunmasına Aykırılığı” iddiası ile Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nin feshi (kapatılması) talebiyle açılan davanın, SiyahPembe, İzmir Amargi, Dsip,İnsan Hakları Gündemi Derneği,Mülteci-Der,Uluslararası Af Örgüt'ünün de izleyici olarak katıldıkları bugünkü,30.04.2010 tarihli ,üçüncü duruşmasında reddedildi.
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği bu kararın üzerine bir açıklama yayınladı:
“Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği hakkında kapatma davası açılması bile; İzmir’deki LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel ) bireylerin, örgütlenme özgürlüğünün engellenmesidir. Oysa örgütlenmek, ayrımcılığa uğrayan gruplar için nefes alabilmenin olmazsa olmazıdır... Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri yüzünden, sosyal yapılar tarafından baskı altına alınan eşcinsel, biseksüel ve transeksüellerin, dışlanma-yalıtılma düzeneğine karşı direnebilmelerinin mümkün tek yolu; dayanışmak ve bir araya gelebilmektir. Kamusal alandaki ayrımcı uygulamalara, homofobik ve transfobik söylemlere ve nefret suçlarına karşı mücadele etmenin, keşfedilmiş başkaca yolu yoktur.
Bu hafta içerisinde transeksüel arkadaşımız Azra'nın vahşi bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesi, üzücü bir şekilde tekrar göstermiştir ki; onca baskı ve cinayetler karşısında LGBTT bireyler için örgütlenmek hayati öneme sahiptir. Tıpkı Ahmet Yıldız gibi, öldürülen pek çok eşcinsel ve transeksüelin yaşam hakkı dahi garanti altına alınmamışken, sistemin lgbtt örgütlere yasal engel çıkarmasını oldukça manidar buluyoruz.
Kapatma Talebi, Dernek Denetçilerinin Subjektif Görüşüdür”
Bugünkü 3. celsede ,Cumhuriyet Savcısı mütalaasını ; “......İl Dernekler Müdürlüğünün dernek tüzüğünün Anayasa'ya aykırı olup bunun düzeltilmesini içeren bildirimi sadece dernek denetimi ile görevlendirilen kişilerin subjektif ,şahsi görüşlerini içermekte, davalı dernek yöneticilerinin bildirimi ise Yüksek Yargıtay Kararlarına dayanmaktadır ....... Dernek yöneticilerinin dayandığı husus, bu tip ihtilafları sonlandıran mahkeme ve yüksek yargıtay içtihatlarına dayandığından uyulması gereken bir kesinleşmiş karar niteliğinde olduğundan mahkeme kararının tercih edilmesi gerektiği de nazara alınarak bu davanın açılmasındaki amacı da dernek denetçilerini teşkil eden il dernekler müdürlüğünün süreye uyulup uyulmadığı hususunda itirazı mümkün savcılıkca verilecek bir karar yerine mahkemeden geçmiş bir karar içtihat oluşturulması olduğundan açılan davanın REDDİNE karar verilmesi talep ve mütalaa olunur “ şeklinde verdi.
Her İnsan Gibi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel Kişilerin De Dernek Kurma Özgürlüğü Vardır
Mahkeme Hakimi,“Her insan gibi lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve travesti kişilerin de dernek kurma özgürlüğüne sahip olduklarından davalı Derneğin Fesih isteminin REDDİNE” karar verdi.
Bu özgürlükler lehine verilen kararı, LGBTT özgürlük mücadelesi açısından çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Ancak SiyahPembeÜçgenİzmir ve daha önce kurulan diğer lgbtt derneklerin karşılaştığı yasal engellemelerin; yeni kurulacak, diğer lgbtt derneklerinin de önüne çıkartılmamasını umut ediyoruz. Aksi takdirde, her kurulan lgbtt derneğinden tüzük değişikliği istenilmesi, fesih davası açılmasının; Lgbtt Bireylerin, Örgütlenme Hakkını kullanılmasını elden geldiğince zorlaştırma gayreti olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar izlenen bu ayrımcı yöntemin terk edildiği, eşit ve özgür bir dünya dileği ile dayanışma sergileyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz…
Bu kararı, henüz geçen hafta kaybettiğimiz ilk üyemiz Sevgili Azra'nın kıymetli hatırasına atfediyoruz.
SİYAHPEMBEÜÇENİZMİR LGBTT DERNEĞİ”

1 Mayıs 2010 Cumartesi

MOREL 1 MAYIS ALANINDA


1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde MorEl olarak alandayız.

Bizler emeğimizi sömüren; bedenimizi denetleyen; cinsel kimliğimizi ve yönelimimizi yok sayan; aşklarımızı hastalık, sapkınlık olarak niteleyen bu patriyarkal, heteroseksist, kapitalist düzene karşı birlikte mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz.

Sermayesiz, patronsuz, pezevenksiz özgür bir dünya, patriyarkal aile ve kapitalist düzen tarafından empoze edilen heteroseksüel normların yıkılması ile mümkündür. Emeğimizi, bedenimizi, kimliğimizi, yönelimimizi yok sayan; sömüren, gettolaşmaya mahkûm eden, yalnızlaştıran, güvencesiz iş koşullarına mahkûm bırakan kapitalist düzene inat:

YAŞASIN LGBTT ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ!

1 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE ESPARKIN ÖNÜNDE TOPLANIYORUZ. SOSYALİST FEMİNİST KOLEKTİFLE BİRLİKTE BAĞLARDAN AYTAÇ CADDESİNE 1 MAYIS ALANINA DOĞRU GİDİYORUZ.

HEPİNİZİ BEKLİYORUZ...

YAŞASIN 1 MAYIS!