Translate

29 Şubat 2008 Cuma

Bülent Ersoy'un cesaretini destekliyor, Hüsrev Kutlu'nun transfobisini kınıyoruz!

İTTİ, Kaos GL, Kaos GL İzmir, Lamdaistanbul, MorEL Eskişehir, Pembe Hayat, PiramidGL Diyarbakır olarak Bülent Ersoy'un “şiddet yerine çözüm” önerisini destekliyor; her ölümle birlikte, kaybolan hayatları çaresizce izlemeyi değil konuşmayı seçmiş olmasını saygıyla karşılıyoruz.

Ancak, bütün tartışmaların Bülent Ersoy’un transeksüel varoluşu üzerinden, transfobik saldırılarla yapılması, demokrasiye ve insan haklarına ne çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Son olarak, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün "Bülent Ersoy kadar cesur olamadılar" sözüne karşılık, TBMM İdare Amiri ve AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu "Doğru söylemiş. Bülent Ersoy kadar cesur olsaydık, biz de bir yanlarımızı kestirirdik" açıklamasında bulundu.

Bülent Ersoy cesurdur!

Transeksüelliği “bir yerlerini kestirmek” zanneden milletvekillerinin olduğu bir ülkede transeksüel olmak gerçekten de zordur ve CESARET İSTER.

Cinsiyet değiştirme sürecine sürekli vurgu yapılarak kadın varoluşunun yok sayılmasına rağmen bir transeksüelin dimdik ayakta kalması zordur ve CESARET İSTER.

Fuhuşa zorlanırken transeksüellerin varoluşuna sahip çıkması zordur ve CESARET İSTER.

Transeksüelleri gecelere hapis eden bir zihniyete inat gündüz de var olmak zordur ve evet, CESARET İSTER.

Yukarıda imzası olan bizler, Kutlu’nun açıklamasını kınıyor ve Bülent Ersoy’un bu ülkedeki bütün zorluklara karşı cesur ve güçlü bir figür olduğunu düşünüyoruz.

Kutlu özür dilemelidir!

Sayın Kutlu’nun hiçbir eşcinsel ve transeksüele eşcinsel, transeksüel varoluşunu NE UNUTTURMAYA NE DE ZORLA HATIRLATMAYA hakkı yoktur. Kutlu sadece, kendisi gibi düşünenlerin değil, toplumun her kesiminin milletvekili olduğunu unutmamalıdır.

Kutlu, milletin vekili olarak insan haklarına duyarlı, vatandaşlarına saygılı olmak zorundadır. Sokakta konuşur gibi Meclis’te konuşmaya hakkı yoktur.

Hüsrev Kutlu’nun yaptığı transfobik açıklamalarını geri almasını ve Bülent Ersoy başta olmak üzere bütün transeksüel yurttaşlarından özür dilemesini istiyoruz.

İzmir Travesti ve Transeksüel İnisiyatifi
E-posta: izmir_tt_inisiyatifi@yahoo.com.tr

Kaos GL Derneği
Tel: 0 312. 230 03 58
E-posta: kaosgl@kaosgl.org

Kaos GL İzmir
E-posta: izmir@kaosgl.org

Lamdaistanbul LGBTT Derneği
Tel: 0 212. 245 70 68
E-posta: lambda@lambdaistanbul.org

MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu
E-posta: morel.eskisehir@gmail.com

Pembe Hayat LGBTT Derneği
Tel: 0 312. 433 85 17
E-posta: pembehayat@gmail.com

PiramidGL Diyarbakır Oluşumu
E-posta: piramidglbt@hotmail.com

25 Şubat 2008 Pazartesi

Burhan Kuzu'ya ve Meclise Mektup Yolladık!

Anayasa LGBTT Komisyonu'nun hazırladığı aşağıdaki mektup bugün TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya gönderildi.

Anayasa LGBTT Komisyonu'nun Burhan Kuzu'ya gönderilmek üzere başlattığımız kart kampanyası da devam ediyor. Hazırlanacak yeni anayasanın eşitiliği tanımlayan maddesine "cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliği" ayrımcılıklarının da eklenmesi için henüz bir kart imzalamadıysanız bizimle iletişime geçin; morel.eskisehir@gmail.com

ANAYASA LGBTT KOMİSYONU - BASIN AÇIKLAMASI
25/02/2008

SAYIN BURHAN KUZU,
AYRIMCILIĞI TEŞVİK EDEREK SUÇ İŞLİYORSUNUZ!


Sayın Burhan Kuzu,

Eşcinsellerin ayrımcılığa karşı anayasal eşitlik taleplerini kimin adına reddediyorsunuz?

AK Parti Milletvekili olarak mı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı adına mı, yoksa sözcüsü olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına mı?

Hükümet tarafından toplumun her kesimini kapsayacağı ilan edilen sivil anayasa sürecinde, aynı toplumun bir parçası olan eşcinselleri baştan dışlayarak ayrımcılık yapıyorsunuz.

Hükümet sözcüleri önce, "istiyor olabilirler ama eşcinsellere eşitlik vermeyeceğiz" diyerek 22. yüzyılı beklememizi önerdiler. Şimdi de siz, anayasa ve yasalarda eşcinsellere yönelik "ayrımcılık" olmadığını söylüyor ve "Onların dedikleri başka. Onlar aynı cinsle evlenebilmek için düzenleme istiyorlar" diyerek eşitlik ve özgürlük taleplerimizi çarpıtmakta sakınca görmüyorsunuz.

Ayrımcılığa karşı taleplerimizi apaçık ilan ettiğimiz ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na ilettiğimiz halde "aslında derdimizin başka olduğu" imasıyla maruz kaldığımız ayrımcı uygulamaların devamını savunuyorsunuz.

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı suçtur!

"Onların işe alınmalarında ya da ev kiralamalarında bir engel yok. Onlara iş veya ev vermeyenlere de niye yapıyorsun denemez" diyerek hem yanılıyor hem de ayrımcı uygulamaları teşvik ediyorsunuz. Bir kişinin sırf cinsel yöneliminden dolayı işe alınmaması veya işten atılması ayrımcılıktır ve ayrımcılık da suçtur. Ayrımcı uygulamaları normal görmek ve teşvik etmek suça ortak olmaktır. Hükümet, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak yerine, çalışma, barınma ve hayatın her alanında ayrımcılığa karşı yasal güvence sağlayacak düzenlemeleri yapmalıdır.

Önyargı ve fantezileriniz bizden uzak olsun!

Sayın Burhan Kuzu,

Sürekli "onlar" diye ötekileştirdiğiniz insanlar, bu ülkenin vatandaşları, bu toplumun üyeleridir. Önyargı ve fantezileriniz ile lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylerin canlarına kastettiğinizin ve hayatlarını çekilmez kıldığınızın farkında değil misiniz? Farkındaysanız eğer ayrımcı uygulamaların suç olduğunu bilmiyor musunuz?

"Dertleri başka, onlar aynı cinsle evlenebilmek için düzenleme istiyorlar" çarpıtmasıyla neyi hedefliyorsunuz?

 • Sırf cinsel yönelimimizden dolayı kadın ve erkek eşcinseller olarak temel insan haklarından mahrum bırakılmamızın devam etmesini mi?
 • Sırf eşcinsel olduğumuz için ifade ve örgütlenme hürriyetlerimiz "genel ahlak" ablukası ile kuşatılmasının sürmesini mi?
 • Baskılanmamızı, engellenmemizi, dergilerimize, derneklerimize dava açılmasını, sürmekte olan davalarla derneklerimizin kapatılmasını mı?
 • Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmamamızın; çalıştığımız işlerden atılmamızın, mesleklerimizden men edilmemizin ayrımcı yasalarla sürmesini mi?
 • Sırf eşcinsel olduğumuz için eğitim hakkımızın engellenmesini mi?
 • Sırf eşcinsel ve transeksüel olduğumuz için yaşam hakkımızın gasp edilmesini, şiddete maruz kalmamızı, nefret cinayetlerinin sürmesini mi?
 • Mahkemelerin eşcinsel ve transeksüel cinayetlerini işleyenlere sundukları ceza indirimlerinin devam etmesini mi?
Eğer amaçlanan bunlar değilse Sivil Anayasa'da, "eşitlik"i düzenleyen maddeye, "cinsiyet"in ardından "cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliği" ibareleri eklenmelidir.

Ayrımcılığın kanıtları olan raporları gönderiyoruz!

Bu hafta, LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel) bireylerin sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılıklar ile hak ihlallerini ortaya koyan "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007" ve "Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Hukuk Raporu" adlı raporları Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Milletvekillerine ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na ulaştıracağız.

Bu raporları okuduğunuzda, anayasa, çalışma hukuku, ceza hukuku ve medeni hukukta cinsel yönelim ayrımcılığının sonuçlarını da göreceksiniz. Ayrıca, kamusal alan, sosyal hayat, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılığın nasıl ortaya çıktığını ve yaşandığını da...

Bir kez daha hatırlatıyoruz

Anayasa LGBTT Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının tüm vatandaşlarının insan haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyen maddeleri içerecek şekilde düzenlenmesini önemsediğimizi ve talep ettiğimizi bir kez daha hatırlatırız.

Anayasa LGBTT Komisyonu

Anayasa LGBTT Komisyonu Sekretaryası

Ankara
Kaos GL Derneği
İstanbul
Lambdaistanbul LGBTT Derneği
lambda@lambdaistanbul.org

Anayasa LGBTT Komisyonu
Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu
Kaos GL Derneği
Kaos GL İzmir
KAOSİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi
Lambdaistanbul LGBTT Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Derneği

15 Şubat 2008 Cuma

Meclise Posta Kartı Gönderiyoruz, Sen de Katılabilirsin!

Anayasa LGBTT Komisyonu*, "cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliği" ibarelerinin anayasanın eşitlik maddesine eklenmesi talebini sürekli olarak sivil toplum içerisinde dile getiriyor. Anayasa LGBTT Komisyonu'nun ilk büyük etkinliği 16 Şubat 2008 Cumartesi saat 13:00 'de Ankara'da ve İstanbul'da eş zamanlı olarak basın açıklaması ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya kart atmakla başlayacak.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun geçtiğimiz günlerde gazetelere verdiği bir röportajda "Eşcinsellerde eşitlik istiyor, verecek miyiz, tabiki vermeyeceğiz!" sözlerine cevap olarak Burhan Kuzu'ya "anayasaya cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eklenmesini talep ediyorum" yazılı kartlar Türkiye'nin heryerinden kampanya süresince gönderilecek.

Eskisehir'de de toplanan kartlar 16 Şubat tarihinden sonra toplu olarak meclise gönderilmeye başlanacak. Bu kampanyayı insan haklarına duyarlı herkesin desteklemesini ve kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Siz de yeni anayasa'da "eşcinseller yok sayılamaz" diyorsanız morel.eskisehir@gmail.com adresine mail atarak MorEl'den kart temin edebilirsiniz.


*Anayasa LGBTT Komisyonu;

 • Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu,
 • Kaos GL Derneği,
 • KaosİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi,
 • Kaos GL İzmir,
 • Lambdaistanbul LGBTT Derneği
 • MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu,
 • Pembe Hayat LGBTT Derneği'nden oluşmaktadır.

14 Şubat 2008 Perşembe

MorEl Yeni Dönem Toplantıları Başlıyooor!


MorEl her hafta gönüllüleriyle gerçekleştirdiği yürütme toplantılarına yeni dönem ilk toplantısıyla 17 Şubat Pazar günü saat 15.00'de Eskişehir Varuna Gezgin Cafe'de başlıyor. Bu yeni dönemde, 2008 yılında neleri yapabileceğimizi konusacağımız, tartışacağımız toplantımıza tüm MorEl gönüllüleri ve dostları, herkes davetlidir.

Sende katıl, gücümüze güç kat!

"Göreceğiz, Duyacağız, Konuşacağız!"

7 Şubat 2008 Perşembe

LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır!


Haklarımızı Biliyor ve İhlallerin Son Bulması için Çalışmaya Devam Ediyoruz!

LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007" ile görmeyenlere, duymayanlara ve bilmeyenlere sesleniyoruz.


Ülkemizde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel (LGBTT) olmak suç olmadığı halde yıllarca “suçlu” muamelesi gördük. Sırf cinsel yönelimimizden ve cinsiyet kimliğimizden dolayı LGBTT bireyler olarak temel insan haklarından mahrum bırakıldık ve her türlü ayrımcılığa maruz kaldık. İfade ve örgütlenme hürriyetlerimiz “genel ahlak” ablukası ile kuşatıldı. Baskılandık, engellendik, dergilerimize, derneklerimize dava açıldı ve devam eden dava süreçlerinin yanında halen engellemeler sürüyor.

Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor, çalıştığımız işlerden atılıyor, mesleklerimizden men ediliyoruz, eğitim hakkımız engelleniyor, yaşam hakkımız gasp ediliyor, şiddete maruz kalıyoruz, öldürülüyoruz. Bizi öldürdükleri için mahkemeler katillerimize ceza indirimi sunuyorlar.

Yaşadığımız bu ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine karşı LGBTT örgütleri olarak mücadele yıllardır veriyoruz; basın açıklamalarımızla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor, yetkilerini kötüye kullananları, seyirci kalanları protesto ediyor, yaşananları kınıyoruz. Ancak sonuç ortada, sözlerimiz dikkate alınmıyor, yaşamlarımız değersizleştiriliyor. Yine üç maymunu oynamaya devam edenler için, şimdi de bize yaşatılanları belgeleri ile basına ve kamuoyuna sunuyoruz.

"LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu"

Kaos GL, Kaos GL İzmir, Lamdaistanbul, MorEl Eskişehir ve Pembe Hayat’tan oluşan LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu olarak, 2007 yılı boyunca lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylere yönelik hak ihlallerini belgeleme ve raporlama çalışmasını yürüttük. Medya takibi ve komisyon üyesi dernek ve inisiyatiflerimize yapılan başvurulara dayanarak hazırlanan bu rapor "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007" adıyla yayımlanmış bulunuyor.

Komisyon olarak, bu raporla birlikte, bundan sonra da devam edecek olan çalışmalarımızla hazırlanacak olan "LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu"nu her yıl düzenli olarak milletvekillerine ve insan hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşlara göndereceğiz.

LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARINI İZLEME VE HUKUK KOMİSYONU:

Kaos GL Derneği
Kaos GL İzmir Oluşumu
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği


*LGBTT insan hakları ihlalleri için iletişim: lgbtthaklari@gmail.com

Kaos GL
Tel : (0 312) 230 03 58
Fax : (0 312) 230 62 77


Lambdaistanbul
Tel : (0 212) 245 70 68
Danışma Hattı : (0212) 244 57 62


Pembe Hayat
Tel : (0312) 433 85 17
Faks : (0312) 433 85 17